polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 119Fd31
Ostrów k/Sokala • Oстрів

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

07:07 - 15:17
Km osi
Linie kolejowe:
116.5
1sz Львів - Червоноград
Skrót telegraficzny: [Os]  
Zmiany nazw:
Ostrów 1884-1896Ostrow b. Sokal 1896-1918Ostrów k/Sokala 1918-1939Остров 1939-1941Ostrow b Sokal 1941-1944Ostrów 1944-1951Остров 1951-1991Oстрів 1992-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1884.07.06 • CLB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Bełz (st)Cieląż (po+ład)Krystynopol (st)Sokal (st)Żużel (po)Завишен (po)Муроване (po)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Україна / Ukraina
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.08.25 - 20:55:07


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (39291457 / 18625 / 18881 / 3841 / 10229.49)