polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 118Cd31
Poddębce • Піддубці

przystanek osobowy (po)

06:19 - 18:13
Km osi
Linie kolejowe:
80.6
1sz Львів - Червоноград
Skrót telegraficzny: [Pd]  
Zmiany nazw:
Poddubce 1889-1918Poddębce 1918-1939Поддембце 1939-1941Poddebce 1941-1944Poddębce 1944-1951Поддубцы 1951-1991Піддубці 1992-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1889.11.01 • CLB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
brak danych
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
brak danych
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Informacje techniczno-eksploatacyjne:
Kasa biletowa została otwarta w lutym 1937 roku oraz ponownie od maja 1950 do 1951.
Inne informacje:
W roku 1945 linia wychodząca w kierunku południowym z przystanku Poddębce, została przerwana granicą państwową po ich ustaleniu pomiędzy Polską Rzeczypospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. W marcu 1948 roku zapadła decyzja o wybudowaniu 12 kilometrowego odcinka Hrebenne - Poddębce, łączącego odcięty fragment sieci kolejowej. W listopadzie 1948 roku połączenie to zostało uruchomione. W roku 1951 po regulacji granic pomiędzy PRL/ZSRR linia zostala ponownie przecięta granicą. W związku z tym linia została ponownie połączona z dawną linią biegnącą w kierunku Rawy Ruskiej, a odcinek Hrebenne - Poddębce został rozebrany.
Punkty w pobliżu:
Byków (st)Hrebenne (st)Huta Zielona (po)Jelinka (podg)Korczów k/Uhnowa (po+ład)Kornie (podg)Rokitno Wąskotorowe (po+ład)Skład Mogiła (bsz)Tarnoszyn (po+mij)Uhnów (po+ład)Uhnów Wąskotorowy (st)Ulhówek (po+ład)Zielona (po)Михайлівка (po)Річки (po)Річки (po)Рава Руська (st)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Україна / Ukraina
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.08.25 - 19:51:08


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (38199382 / 26309 / 4716 / 3773 / 10124.41)