polski český Deutsch

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 118Cd31
Poddębce • Піддубці

przystanek osobowy (po)

04:18 - 20:34
Km osi
Linie kolejowe:
80.6
1sz Львів - Червоноград
Skrót telegraficzny: [Pd]  
Zmiany nazw:
Poddubce 1889-1918Poddębce 1918-1939Поддембце 1939-1941Poddebce 1941-1944Poddębce 1944-1951Поддубцы 1951-1991Піддубці 1992-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1889.11.01 • CLB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
brak danych
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
brak danych
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Informacje techniczno-eksploatacyjne:
Kasa biletowa została otwarta w lutym 1937 roku oraz ponownie od maja 1950 do 1951.
Inne informacje:
W roku 1945 linia wychodząca w kierunku południowym z przystanku Poddębce, została przerwana granicą państwową po ich ustaleniu pomiędzy Polską Rzeczypospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. W marcu 1948 roku zapadła decyzja o wybudowaniu 12 kilometrowego odcinka Hrebenne - Poddębce, łączącego odcięty fragment sieci kolejowej. W listopadzie 1948 roku połączenie to zostało uruchomione. W roku 1951 po regulacji granic pomiędzy PRL/ZSRR linia zostala ponownie przecięta granicą. W związku z tym linia została ponownie połączona z dawną linią biegnącą w kierunku Rawy Ruskiej, a odcinek Hrebenne - Poddębce został rozebrany.
Punkty w pobliżu:
Byków (st) [8.54 km]Hrebenne (st) [10.96 km]Huta Zielona (po) [16.84 km]Jelinka (podg) [11.16 km]Korczów k/Uhnowa (po+ład) [10.30 km]Kornie (podg) [9.99 km]Rokitno Wąskotorowe (po+ład) [14.70 km]Skład Mogiła (bsz) [15.47 km]Tarnoszyn (po+mij) [9.33 km]Uhnów (po+ład) [3.58 km]Uhnów Wąskotorowy (st) [3.58 km]Ulhówek (po+ład) [11.93 km]Zielona (po) [6.09 km]Михайлівка (po) [2.39 km]Річки (po) [9.37 km]Річки (po) [10.94 km]Рава Руська (st) [14.15 km]
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Україна / Ukraina
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.08.25 - 19:51:08


Atlas Kolejowy Europy Środkowej • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (43747505 / 19991 / 19762 / 4039 / 10831.27)