polski český Deutsch

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 119Fd30
Sokal • Сокаль

stacja (st)

04:17 - 20:34
0.0°C • 0.0 km/h
Km osi
Linie kolejowe:
47.9
3sz Сапіжанка - Ковель
Skrót telegraficzny: [Sl]  
Zmiany nazw:
Sokal 1884-1939Сокаль 1939-1941Sokal 1941-1949Sokal Zabuże 1949-1950Sokal 1950-1951Сокаль 1951-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1884.07.06 • CLB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
rozebrany
Perony / krawędzie:
2 / 2
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku rozebrane
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Cieląż (po+ład) [5.72 km]Krystynopol (st) [7.85 km]Ostrów k/Sokala (po+ład) [10.45 km]Ulwówek (po) [9.93 km]Завишен (po) [5.08 km]Муроване (po) [12.86 km]
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Україна / Ukraina
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.08.25 - 21:07:33


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Europy Środkowej • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (43955755 / 28170 / 20043 / 4047 / 10861.32)