polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 119Fd30
Ulwówek • Ульвовік

przystanek osobowy (po)

06:04 - 17:05
Km osi
Linie kolejowe:
58.8
3sz Сапіжанка - Ковель
Skrót telegraficzny: [Uk]  
Zmiany nazw:
Ulwówek 1914-1939Ульвовек 1939-1941Ulwowek 1941-1944Ulwówek 1944-1951Ульвовек 1951-1991Ульвовік 1992-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1914.12 • kkHB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Cieląż (po+ład)Sokal (st)Завишен (po)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Україна / Ukraina
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.08.25 - 21:14:56


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (41096200 / 21816 / 19265 / 3933 / 10449.07)