polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówЗаболоття
przystanek osobowy (po)

↑ 07:52 - ↓ 16:27
↑ 07:53 - ↓ 16:26
Km osi

Linie kolejowe:
103.000

Zmiany nazw punktu: Заболотье 1945-1991Заболоття 1992-
Otwarcie, kolej pierwotna:
po 19 • РЖД
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Україна / Ukraina
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2013.07.01 - 12:00

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (12744460 / 7279 / 6487 / 2369 / 5379.68)