polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówЗелена Гута
przystanek osobowy (po)

↑ 05:33 - ↓ 19:21
↑ 05:35 - ↓ 19:19
Km osi

Linie kolejowe:
~6.270

Zmiany nazw punktu: Huta Zielona 1884-1944Зелена Гута 1944-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1884. • CLB
Data zamknięcia:
1944
Data likwidacji:
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Україна / Ukraina
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2015.10.12 - 00:05

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (12061514 / 9534 / 8000 / 2281 / 5287.82)