polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychHuta Zielona • Зелена Гута
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 04:53 - ↓ 20:10
☀ ↑ 04:55 - ↓ 20:09
Km osi

Linie kolejowe:
⇑ ~6
.270
Zmiany nazw punktu:
Huta Zielona 1884-1944Зелена Гута 1944-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1884.07.06 • CLB
Data zamknięcia:
1944
Data likwidacji:
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Україна / Ukraina
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.03.24 - 22:56:49


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22949287 / 19241 / 9614 / 2984 / 7690.78)