polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówРічки
przystanek osobowy (po)

↑ 08:23 - ↓ 16:18
↑ 08:24 - ↓ 16:18
Linie kolejowe:

km osi

141.160
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • LCJE
Data zamknięcia:
1945
Data likwidacji:
1945
Dyrekcja do 1939 roku:
lwowska
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
brak danych
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
brak danych
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
brak danych
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Україна / Ukraina
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2015.10.11 - 23:44

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10324218 / 5646 / 4881 / 2028 / 5090.84)