polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówЯгодин
stacja (st)

↑ 08:26 - ↓ 16:12
↑ 08:27 - ↓ 16:12
Linie kolejowe:

km osi

60.400

511.700
Otwarcie, kolej pierwotna:
1907 • PŻD
Dyrekcja do 1939 roku:
lwowska
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Україна / Ukraina
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2016.06.07 - 15:52

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10324337 / 5646 / 5000 / 2028 / 5090.90)