polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychUhnów Wąskotorowy
stacja (st)

punkt styczny: Uhnów

☀ ↑ 04:52 - ↓ 20:10
☀ ↑ 04:54 - ↓ 20:09
Km osi

Linie kolejowe:
~52
.200
Zmiany nazw punktu:
Uhnów Wąskotorowy 1915-1939Uhnow Schmalspurbahnhof 1939-1944
Otwarcie, kolej pierwotna:
1915 • HF
Data zamknięcia:
1951.02.15
Data likwidacji:
1951.02.15
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
rozebrana
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
rozebrany
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Україна / Ukraina
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.03.24 - 22:57:31


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22948276 / 19241 / 8603 / 2984 / 7690.44)