polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówMiejsce Historyczne Poddębce
miejsce historyczne (mh)

↑ 05:33 - ↓ 19:21
↑ 05:34 - ↓ 19:19
Km osi

Linie kolejowe:
11.180

80.100

Otwarcie, kolej pierwotna:
1948. • PKP
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Początek przełożenia linii kolejowej
W roku 1945 tor wychodzący w kierunku południowym z przystanku Poddębce, został przerwany granicą państwową po jej ustaleniu pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. W marcu 1948 roku zapadła decyzja o wybudowaniu 12. kilometrowego odcinka Hrebenne - Poddębce, łączącego z resztą sieci odcięty fragment linii kolejowej. W dniu 16.11.1948 roku połączenie to zostało uruchomione. W roku 1951 po regulacji granic pomiędzy PRL a ZSRR linia została po raz kolejny przecięta granicą państwową. W związku z tym w dniu 15.02.1951 roku linia wychodząca ze stacji Poddębce została ponownie połączona z dawną linią biegnącą w kierunku Rawy Ruskiej, a odcinek Hrebenne - Miejsce Historyczne Poddębce został rozebrany.... Więcej / Více
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Україна / Ukraina
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2017.12.01 - 10:58

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (12061333 / 9534 / 7819 / 2281 / 5287.74)