polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychWien Südbahnhof

stacja (st)

04:57 - 20:52
Km osi
Linie kolejowe:
0.000
105-01a Wien Südbahnhof - Wien Matzleinsdorf
 
Zmiany nazw:
Gloggnitzer Bahnhof 1841-1850Wien Gloggnitzer Bahnhof 1850-1872Wien Südbahnhof 1872-2012
Otwarcie, kolej pierwotna:
1841.06.20 • SB
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2012.12.08
Data zamknięcia:
2012.12.08
Data likwidacji:
2012.12.08
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
rozebrana
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
zdemontowana
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    5 / 10
Magazyn:
rozebrany
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku i wiata nad peronem
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Inzersdorf Ort (stt) [4.28 km]Simmering Aspangbahn (stt) [2.33 km]Simmering Hauptwerkstätte (po) [1.81 km]Wien Aspangbahnhof (st) [1.09 km]Wien Blumental (st) [5.35 km]Wien Erdbergerlände (stt) [3.74 km]Wien FJB-Gürtelbrücke (stt) [6.04 km]Wien Franz-Josefs-Bahnhof (st) [4.58 km]Wien Grillgasse (st) [3.00 km]Wien Haidestraße (po) [3.58 km]Wien Hauptbahnhof (st) [0.31 km]Wien Hauptbahnhof-Südosttangente (podg) [1.99 km]Wien Matzleinsdorf (stth) [2.98 km]Wien Matzleinsdorf-Altmannsdorf (podg) [4.44 km]Wien Meidling (st) [3.54 km]Wien Nordbahnhof (st) [3.86 km]Wien Nordwestbahnhof (stt) [4.83 km]Wien Simmering (po+podg) [3.53 km]Wien Spittelau (po) [5.61 km]Wien Südbahnhof (Ostbahn) (st) [0.12 km]Wien Südbahnhof-Spitz (stt) [1.66 km]Wien Traisengasse (po) [5.30 km]Wien Vorgartenstraße (po) [5.88 km]Wien Westbahnhof (st) [3.30 km]Wien Westbahnhof Frachtenbahnhof (stt) [3.98 km]Wien Zentralverschiebebahnhof (stt) [5.87 km]Wien Zentralverschiebebahnhof-Einfahrgruppe (stt) [4.42 km]
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Wien
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2024.05.14 - 23:55:42


Atlas Kolejowy Europy Środkowej • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (43634337 / 17656 / 5013 / 4036 / 10811.28)