polski čeština

Linie kolejowe w Polsce (PLK)
Linie kolejowe w Polsce (PMP-PW)
Przegląd tuneli w Polsce
Linie kolejowe w Czechach (SŽDC)
Wykaz linii wg rozkładu jazdy
Przegląd tuneli w Czechach
Zlikwidowane linie w Czechach
Ograniczenia w ruchu kolejowym w Czechach
Linie kolejowe na Słowacji (ŽSR)
Wykaz linii wg rozkładu jazdy
Przegląd tuneli na Słowacji
Kolejowe przejścia graniczne
Spis Kolei
Kalendarz
Dziś jest 1. kwietnia 2020
Otwarcie ruchu
1848 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Sosnowiec Maczki (WWŻD)
1863 Chrást u Plzně - Stupno (BWB)
1874 Kamieniec Ząbkowicki - Ząbkowice Śląskie (OSE)
1883 Historické místo 329/1 - Uherské Hradiště transito (ÖLEG)
1883 Kunovice - Historické místo 329/1 (ÖLEG)
1883 Uherské Hradiště transito výh. - Staré Město u Uherského Hradiště (ÖLEG)
1897 Stare Ludzicko - Połczyn Zdrój (KPEV)
1898 Wąbrzeźno - Wąbrzeźno Miasto (BrS)
1899 Horní Blatná - granica państwa (KkStB)
1901 Lipusz - Ugoszcz (KPEV)
1901 Lipusz R31 - Lipusz R32 (KPEV)
1903 Poznań Starołęka - Poznań Malta (b/d)
1905 Nýřany - Heřmanova Huť (KkStB)
1905 Sulechów - Wolsztyn (KPEV)
1915 Dłutowo - Kolno (KPME)
1922 Dobrzykowice Wrocławskie - Wrocław Sołtysowice (DRG)
1951 Bieńczyce odgałęzienie - Kraków Nowa Huta Południe (PKP)
2007 Historické místo 512/1 - Historické místo 512/2 (ČD)
2007 Droužkovice - Droužkovice (ČD)
2015 Gdańsk Śródmieście - Gdańsk Główny (PKP)
Zamknięcie ruchu
1978 Chrast u Chrudimi město - Chrast u Chrudimi (ČSD)
1993 Raków Opatowski - Bogoria (PKP)
Zawieszenie ruchu pasaż.
1978 Piešťany - Vrbové (ČSD)
1996 Marciszów - Jerzmanice Zdrój (PKP)
2004 Stargard - Pyrzyce (PKP)
2008 Wielka Wieś Kujawska - Krośniewice (PKP)
Elektryfikacja
1898 Wąbrzeźno - Wąbrzeźno Miasto (BrS)
1917 Jaworzyna Śląska - Świebodzice (SGB) [15kV/16 2/3Hz]
1966 Tarnów - Tarnów Filia (PKP)
2015 Gdańsk Śródmieście - Gdańsk Główny (PKP)
Wznowienie ruchu pasaż.
2016 Gorlice Zagórzany - Gorlice (PKP)
Główna Biblioteka Komunikacyjna


Baza danych linii kolejowych, posterunków ruchu i punktów ekspedycyjnych


Wyszukiwarka stacji:

Wykaz linii kolejowych w Polsce


Wykaz linii kolejowych w Czechach


Wykaz linii kolejowych na Słowacji


Wykaz pozostałych linii kolejowych


Zasady numeracji linii kolejowych w Polsce

Dla co bardziej wytrwałych poszukiwaczy setek niezliczonych linii na naszej stronie, publikujemy poniżej zasady numeracji wszelkich odcinków linii kolejowych, łącznic i torów łączących, którym po dziś dzień nikt żadnego numeru nie nadał, co było spowodowane likwidacją tych odcinków przed wprowadzeniem wykazu linii D29, wykazu w którym zasady numeracji też nie są do końca jasne i chętnie byśmy porozmawiali sobie z osobą, która obowiązujące numery wymyśliła, co weszło wszystkim w krew tak bardzo, że dziś traktuje się je jako oczywistość nie do podważenia. Zasady numeracji linii dotychczas nienumerowanych powstały po wielotygodniowych przemyśleniach dwóch najbardziej zakręconych na tym punkcie facetów. Ale jeśli ktoś ma jakieś uwagi, prosimy je zgłaszać redakcji atlasu kolejowego, czyli nam! Zasady są dość proste.
Każdy nienumerowany dotychczas odcinek kolejowy normalnotorowy, otrzymuje numer trzycyfrowy wraz z literą dodatkową na końcu. Numer ten dla uszanowania pracy osoby, która stworzyła wykaz D29, pochodzi od linii, która posiada już numer w tym wykazie, a przy której znajduje się km 0.000 lub inny początek linii nienumerowanej. Kolejność liter dodatkowych jest zdeterminowana kolejnością odchodzenia linii nienumerowanych od linii numerowanej, czyli np. pierwsza linia dotychczas nienumerowana odchodząca od linii 273, otrzymuje numer 273a i dalej zgodnie ze wzrostem kilometrażu 273b, 273c itd. Jeśli linia kolejowa nienumerowana nie ma początku przy żadnej linii kolejowej numerowanej, czyli np. zaczynała się za granicą (np. Bad Freienwalde – Cedynia) lub bierze początek na stacji niepołączonej w żaden sposób z siecią kolejową – otrzymuje numer najbliżej przebiegającej linii kolejowej, z dodatkiem liter z końca alfabetu. Czyli linia Granica Państwa – Świnoujście – Granica Państwa zlikwidowana w 1945 roku, na której częściowym śladzie odbudowano tor do nowego przystanku Świnoujście Centrum – otrzymuje numer 401z. Wszelkie odcinki końcowe linii numerowanych, które z różnych względów nie otrzymały numerów, otrzymują taki sam numer jak w wykazie D29, a więc stają się niejako przedłużeniem linii właściwej. Przykładem niech będzie linia Kłodzko Nowe – Kudowa Zdrój, która otrzymuje brzmienie Kłodzko Nowe – Słone Kłodzkie, czy linia Ząbkowice Śląskie – Bielawa Zachodnia, która otrzymuje brzmienie Ząbkowice Śląskie – Dzierżoniów Śląski, gdyż taki był jej ostatni kilometraż. Jednak odcinek Bielawa Zachodnia – Dzierżoniów Śląski już nie istniał, gdy nadawano numer pozostałej części linii. Linie nienumerowane odchodzące od linii nienumerowanych, otrzymują kolejną literę alfabetu i tak do skutku. Łącznice i tory łączące, które będą wymagały ponumerowania z oczywistych względów, dostają numery według takich samych zasad. Linie kolejowe, którym PKP lub PLK nadały numer wcześniej przypisany innej linii kolejowej, otrzymują numer historyczny, gdyż podstawą wykazu linii kolejowych na naszej stronie jest instrukcja D29 z 1985 roku, czyli ta pierwsza z pierwszych, w której ujęto użytkowaną dziś numerację. A numer użyty ponownie otrzymuje wyróżnik literowy. Przykładem niech będzie linia nr 250 Kisielice – Biskupiec Pomorski Miasto, której numer przeszedł na linię Gdańsk Główny (a obecnie Gdańsk Śródmieście) – Rumia. Linia ta otrzymuje nr 250A. Przyjęto również zasadę, że wszelkie tory kolejowe biegnące do wojskowych przepraw rezerwowych oraz portów rzecznych otrzymują swój numer. Numer dostają też wszelkie bocznice, które kończą się lub kończyły stacją zakładową, posiadającą zdolność zapowiadania pociągów ze stacją PKP. Koleje przemysłowe obowiązuje taka sama zasada. Jedynie linie kolei piaskowych otrzymują dużą literę P przed numerem, który już dostały onegdaj od PMP-PW. Podobne zasady obowiązują przy numeracji linii wąskotorowych. Jednak, że liniom tym nie nadano, żadnych oficjalnych numerów, którymi by się szeroko posługiwano (otrzymały tylko numery potrzebne dla spraw geodezyjnych), to zasady nadania numerów głównych przyjmuje się w sposób łatwo pojmowalny. Wszelkie numery linii wąskotorowych są czterocyfrowe. Pierwsza cyfra oznacza oficjalny numer DOKP, czyli dawnych Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych. Są to cyfry od 1 do 8. Pod uwagę bierze się tu ostatnią dyrekcję, która odpowiadała za daną kolej wąskotorową. Wyjątku nie stanowi również Bogatyńska Kolej Dojazdowa, która wprawdzie po likwidacji Zarządu Kolei Dojazdowych we Wrocławiu przeszła pod odpowiednie struktury kolei normalnotorowej, co oznacza, że np. jej parowozy naprawiono w lokomotywowni Węgliniec a nie w Krośniewicach. Kolejne trzy cyfry to numer porządkowy kolei, a ich kolejność jest przyporządkowana odległości kolejowej stacji stycznej od głównej stacji w mieście, w którym znajdowała się siedziba DOKP. Główne linie wąskotorowe otrzymują wiec np. numery 5001, 5002, 5003 itd. Linie odchodzące od tych głównych linii tak samo. Wszystko za kolejnością. W przypadku węzła, w którym km 0.000 jest przypisany dwóm i więcej liniom, kolejność dyktują litery alfabetu, na które zaczynają się nazwy stacji końcowej. Wszelkie linie boczne, krótsze i inne mniejszego znaczenia otrzymują dodatkowe litery. Wyjątkiem są tylko Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, które otrzymały numerację taką samą jaką posiadały w służbowym rozkładzie jady PKP z wyprzedzającą je cyfrą 4. Wszelkie inne linie wąskotorowe, które zostaną odkryte w różnej dokumentacji dostaną kolejny wolny numer lub literę, jeśli odchodziły od linii już posiadającej swój numer. Przemysłowe sieci kolei wąskotorowych, jeśli tylko posiadały kilometraż, również dostaną kolejne wolne numery w danej dyrekcji.
I jeszcze jedno: wszelkie linie w atlasie otrzymują kilometraż, który posiadają obecnie lub ostatni istniejący na danym odcinku. Wyjątek stanowią linie, na których PKP zrobiły taki burdel z kilometrażem, że głowa mała. Przykładem niech tu będzie dawna linia kolejki Sowiogórskiej, która po wojnie otrzymała kilometraż biegnący ze stacji Kondratowice do stacji Radków mimo iż odcinek Srebrna Góra – Wolibórz nie istniał w 1945 roku. W późniejszym okresie linia ta miała swój początek (od km 0.000) na stacji Wolibórz, później Dzikowiec Kłodzki a dziś jest to stacja Nowa Ruda Słupiec. Linii tej nadaliśmy numer 327, nazwę Srebrna Góra – Radków i kilometraż biegnący właśnie od stacji Kondratowice, jako ostatni kilometraż PKP dla całego odcinka. Przy okazji warto jeszcze wspomnieć, że wszelkie dawne odcinki powstałe na skutek przełożeń linii kolejowych w nowe miejsce otrzymują numer linii właściwej i tak samo wyróżnik literowy.


Punktów kolejowych zarejestrowanych w bazie: 15973, punktów z dokumentacją foto: 2797


Ostatnio modyfikowane punkty:

  Nazwa punktuRegionMapa  Data modyfikacji  
  Žim (po+ład)(Ústecký)074La262020.04.01 - 08:50 
  Bořislav (po)(Ústecký)074La262020.04.01 - 08:50 
  Žalany zastávka (po)(Ústecký)074La262020.04.01 - 08:49 
  Žalany (po+ład)(Ústecký)074Ka262020.04.01 - 08:49 
  Hradiště v Čechách (po)(Ústecký)074Ka262020.04.01 - 08:49 
  Úpořínský (tunel)(Ústecký)074Ka262020.04.01 - 08:49 
  Úpořiny (st)(Ústecký)074Ka262020.04.01 - 08:49 
  Radejčín (po)(Ústecký)074La262020.04.01 - 08:46 
  Dobkovičky (po+ład)(Ústecký)074La272020.04.01 - 08:38 
  Česká Lípa město (st) Zdjęcia(Liberecký)075Pa262020.03.31 - 22:48 
  Česká Lípa hlavní nádraží (st) Zdjęcia(Liberecký)075Pa262020.03.31 - 22:38 
  Lovosice (st)(Ústecký)074La272020.03.31 - 22:36 
  Temelín (st) Zdjęcia(Jihočeský)105Ma352020.03.31 - 22:09 
  Historické místo 737/4 (mh)(Jihočeský)2020.03.31 - 22:08 
  Poříčany (st)(Středočeský)091Sa292020.03.31 - 21:12 
  Historické místo 564/1 (mh)(Středočeský)2020.03.31 - 21:12 
  Pečky (st)(Středočeský)091Sa302020.03.31 - 20:33 
  Lovosice zastávka (po)(Ústecký)074La272020.03.31 - 20:22 
  Historické místo 572/1 (mh)(Ústecký)2020.03.31 - 20:09 
  Zdice (st)(Středočeský)090La302020.03.31 - 19:45 
  Historické místo 712/1 (mh)(Středočeský)2020.03.31 - 19:44 
  Historické místo 312/2 (mh)(Olomoucký)2020.03.31 - 19:31 
  Historické místo 312/1 (mh) Zdjęcia(Olomoucký)2020.03.31 - 19:30 
  Olomouc hlavní nádraží (st) Zdjęcia(Olomoucký)109Eb332020.03.31 - 19:29 
  Olomouc místní dráha (st)(Olomoucký)109Eb332020.03.31 - 17:23 
  Olomouc TOS (bsz) Zdjęcia(Olomoucký)2020.03.31 - 16:10 
  Olomouc plynárny (bsz) Zdjęcia(Olomoucký)2020.03.31 - 15:49 
  Olomouc zaměd. (bsz) Zdjęcia(Olomoucký)2020.03.31 - 15:48 
  Historické místo 7002/2 (mh)(Jihočeský)2020.03.31 - 13:03 
  Historické místo 7002/3 (mh)(Jihočeský)2020.03.31 - 13:03 
  Historické místo 7002/1 (mh)(Jihočeský)2020.03.31 - 12:56 
  Paskov (st) Zdjęcia(Moravskoslezský)096Kb322020.03.31 - 12:16 
  Historické místo 308/1 (mh)(Moravskoslezský)2020.03.31 - 12:15 
  Kopřivnice (st) Zdjęcia(Moravskoslezský)110Jb332020.03.31 - 11:59 
  Lipki Wielkie (st)(Lubuskie)2020.03.31 - 11:56 
  Kunowice (po+podt)(Lubuskie)2020.03.31 - 11:53 
  Staré Město u Uherského Hradiště (st) Zdjęcia(Zlínský)110Fb362020.03.31 - 11:53 
  Historické místo 524/2 (mh)(Pardubický)2020.03.31 - 11:25 
  Historické místo 524/1 (mh)(Pardubický)2020.03.31 - 11:23 
  Pardubice letiště (bsz)(Pardubický)2020.03.31 - 10:30 
  Uherské Hradiště transito výh. (rozj)(Zlínský)2020.03.31 - 09:52 
  Historické místo 329/1 (mh)(Zlínský)2020.03.31 - 09:47 
  Uherské Hradiště transito (st)(Zlínský)110Fb362020.03.31 - 09:43 
  Pardubice závodiště (po)(Pardubický)092Wa302020.03.31 - 00:25 
  Pardubice hlavní nádraží (st) Zdjęcia(Pardubický)092Wa302020.03.31 - 00:21 
  Žďárec u Skutče (st) Zdjęcia(Pardubický)093Xa312020.03.31 - 00:09 
  Historické místo 596/1 (mh)(Pardubický)2020.03.31 - 00:08 
  Bechyně staré nádraží (po+ład)(Jihočeský)106Na342020.03.30 - 23:44 
  Historické místo 748/2 (mh)(Jihočeský)2020.03.30 - 23:37 
  Historické místo 748/1 (mh)(Jihočeský)2020.03.30 - 23:28 
  Státní lesy (bsz)(Jihočeský)2020.03.30 - 23:26 
  Sokołów Podlaski (st)(Mazowieckie)2020.03.30 - 23:02 
  Hodonín (st) Zdjęcia(Jihomoravský)122Db372020.03.30 - 23:01 
  Siedlce (st)(Mazowieckie)2020.03.30 - 23:01 
  Strzała (bsz)(Mazowieckie)2020.03.30 - 23:00 
  Historické místo 339/2 (mh)(Jihomoravský)2020.03.30 - 23:00 
  Burzec (mij)(Mazowieckie)2020.03.30 - 22:59 
  Borki Siedleckie (po)(Mazowieckie)2020.03.30 - 22:59 
  Podnieśno (po+ład)(Mazowieckie)2020.03.30 - 22:56 
  Bielany Podlaskie (po)(Mazowieckie)2020.03.30 - 22:55 
  Małkinia (st)(Mazowieckie)2020.03.30 - 22:54 
  Kostki (st)(Mazowieckie)2020.03.30 - 22:50 
  Telaki (mij)(Mazowieckie)2020.03.30 - 22:50 
  Historické místo 339/1 (mh)(Jihomoravský)2020.03.30 - 22:50 
  Telaki (po)(Mazowieckie)2020.03.30 - 22:50 
  Kosów Lacki (st)(Mazowieckie)2020.03.30 - 22:50 
  Wólka Okrąglik (po)(Mazowieckie)2020.03.30 - 22:49 
  Treblinka (st)(Mazowieckie)2020.03.30 - 22:48 
  Hrušov místní nadraží (st)(Moravskoslezský)096Kb312020.03.30 - 22:32 
  Hulín místní nádraží (st)(Zlínský)110Fb342020.03.30 - 22:32 
  Historické místo 330/4 (mh)(Zlínský)2020.03.30 - 22:18 
  Historické místo 330/3 (mh)(Zlínský)2020.03.30 - 22:18 
  Historické místo 330/2 (mh)(Zlínský)2020.03.30 - 22:17 
  Historické místo 330/1 (mh)(Jihomoravský)2020.03.30 - 21:55 
  Pieniężno (st)(Warmińsko-mazurskie)2020.03.30 - 20:35 
  Kamień Śląski (st)(Opolskie)2020.03.30 - 16:29 
  Szczecin Stołczyn (st)(Zachodniopomorskie)2020.03.30 - 15:13 
  Historické místo 314/4 (mh)(Zlínský)2020.03.30 - 14:04 
  Historické místo 314/3 (mh)(Zlínský)2020.03.30 - 14:01 
  Bystřice pod Hostýnem /původní lokalita/ (st)(Zlínský)2020.03.30 - 10:51 
  Historické místo 314/5 (mh)(Zlínský)2020.03.30 - 10:49 
  Historické místo 314/1 (mh)(Zlínský)2020.03.30 - 07:48 
  Hulín (st) Zdjęcia(Zlínský)110Fb342020.03.30 - 07:36 
  Kroměříž (st) Zdjęcia(Zlínský)110Fb352020.03.30 - 01:12 
  Historické místo 314/2 (mh)(Zlínský)2020.03.30 - 01:12 
  Katowice (st) Zdjęcia(Śląskie)2020.03.29 - 23:30 
  Katowice Zawodzie (st)(Śląskie)2020.03.29 - 23:27 
  Katowice Szopienice Południowe (po)(Śląskie)2020.03.29 - 23:25 
  Szabelnia (podg)(Śląskie)2020.03.29 - 23:24 
  Mysłowice (st)(Śląskie)2020.03.29 - 23:22 
  Mysłowice Brzęczkowice (po)(Śląskie)2020.03.29 - 23:20 
  Mysłowice Brzezinka (st)(Śląskie)2020.03.29 - 23:15 
  Mysłowice Kosztowy (st)(Śląskie)2020.03.29 - 23:12 
  Mysłowice Kosztowy MKsA (podg)(Śląskie)2020.03.29 - 23:07 
  Imielin (st)(Śląskie)2020.03.29 - 23:05 
  Chełm Śląski (st)(Śląskie)2020.03.29 - 23:03 
  Nowy Bieruń (st)(Śląskie)2020.03.29 - 23:02 
  Oświęcim R15 (podg) Zdjęcia(Małopolskie)2020.03.29 - 23:00 
  Oświęcim (st) Zdjęcia(Małopolskie)2020.03.29 - 22:54 
  Szczygłowice Kopalnia (pb)(Śląskie)2020.03.29 - 22:52 

Zdjęcia z drona:

  Nazwa punktuRegionMapa  Data modyfikacji  
  Bad Schandau Ost (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Deutschland)2020.03.08 - 19:19 
  Břeclav (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)122Cb382020.03.26 - 22:56 
  Břeclav přednádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)122Cb382020.02.23 - 16:55 
  Broumovská (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Královéhradecký)077Za262020.03.08 - 21:04 
  Česká Třebová (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)093Ab312020.03.26 - 19:43 
  Česká Třebová seřaďovací n. odjezdová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)093Ab312020.02.21 - 14:02 
  Česká Třebová seřaďovací n. směrová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)093Ab312020.02.21 - 13:52 
  Česká Třebová seřaďovací n. vjezdová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)093Ab312020.02.22 - 16:21 
  Chabařovice /původní lokalita/ (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)074La262020.03.08 - 21:57 
  Choceň (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)093Ya302020.03.26 - 17:36 
  Děčín hlavní nádraží (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)074Ma252020.03.26 - 21:56 
  Děčín hlavní nádraží jižní zhlaví (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)074Ma252020.03.08 - 17:54 
  Děčín hlavní nádraží-západ (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)074Ma252020.03.08 - 18:13 
  Děčín nákladní nádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)074Ma252020.03.08 - 18:05 
  Děčín východ dolní nádraží (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)074Ma252020.03.08 - 18:41 
  Děčín východ horní nádraží (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)074Ma252020.03.08 - 18:33 
  Děčín východ St.1 (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)074Ma252020.03.08 - 18:45 
  Děčín-Loubí (ład) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)074Ma252020.03.08 - 18:55 
  Děčín-Prostřední Žleb (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)074Ma252020.03.08 - 18:50 
  Hněvkovský I (tunel) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Olomoucký)094Bb312020.02.22 - 16:36 
  Hněvkovský II (tunel) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Olomoucký)094Cb312020.02.22 - 16:38 
  Kraków Bronowice (po) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)2018.12.31 - 14:31 
  Kraków Grzegórzki (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)2019.12.22 - 23:32 
  Kraków Prokocim (po) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)2019.07.02 - 18:57 
  Kraków Prokocim Towarowy (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)2015.12.27 - 22:42 
  Kraków Łobzów (po) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)2019.02.12 - 22:41 
  Les (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)093Ab312020.02.22 - 16:24 
  Praha hlavní nádraží (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Praha)091Na302020.03.19 - 14:21 
  Praha-Vršovice (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Praha)091Na302020.02.23 - 16:09 
  Přerov (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Olomoucký)110Fb342020.03.29 - 15:38 
  Přerov přednádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Olomoucký)110Fb342020.03.29 - 15:27 
  Schmilka-Hirschmühle (po) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Deutschland)074Ma252020.03.08 - 19:25 
  Schöna (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Deutschland)074Ma252020.03.08 - 19:31 
  Tuntschendorf (po+ład) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Královéhradecký)077Za272020.03.08 - 21:09 
  Ústí nad Labem hlavní nádraží (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)074La262020.03.26 - 22:04 
  Ústí nad Labem západ (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)074La262020.03.08 - 20:05 
  Ústí nad Labem západ seřaďovací n. směrová sk. (ład) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)074La262020.03.08 - 20:19 
  Ústí nad Labem západ seřaďovací n. vjezdová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)074La262020.03.08 - 20:12 
  Ústí nad Labem-Střekov (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)074La262020.03.17 - 19:50 
  Ústí nad Orlicí (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)093Za302020.03.26 - 17:33 
  Váh (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Žilinský)111Nb352020.02.22 - 16:56 
  Zádulka (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)093Ab312020.02.22 - 16:23 
  Žilina-Teplička odchodová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Žilinský)111Nb352020.02.22 - 16:55 
  Žilina-Teplička smerová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Žilinský)111Nb352020.02.22 - 16:55 
  Žilina-Teplička tranzitná sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Žilinský)111Nb352020.02.22 - 16:55 
  Žilina-Teplička vchodová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Žilinský)111Nb352020.02.22 - 16:55 

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (14705669 / 16361 / 5834 / 2501 / 5879.92)