polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychNitriansky kraj

Państwo: Slovensko • Stolica jedn. administracyjnej: Nitra • Powierzchnia: 6.343 km2

Alfabetyczny spis stacji i przystanków

===== Punkty na linii normalnotorowej =====
Agrochemický podnik Levice roln. (bsz)
Alekšince (st)
Aňala (pe+ład)
And (ład)
Andač (po)
Andač /pôvodná lokalita/ (st)
Bajč (st)
Balvany (po)
Bánov (po+mij)
Behynce (po)
Beša (st)
Bielovce (po)
Bíňa (po+ład)
Bíňa zastávka (po)
Biskupová (po)
Bodza (po)
Branč (po)
Buffa (po+ład)
Čab-Sila (po)
Čab-Sila zastávka (po)
Čakajovce (po)
Čalovec (st)
Čata (st)
Čiky (ład)
Diakovce (po)
Dolná Seč (po)
Dolné Krškany (po)
Dražovce (po)
Dražovce rampa (ład)
Dvor Oder (mij)
Dvory nad Žitavou (st)
Dyčka (po)
Ferenit bud. (bsz)
Ferona Slovakia met. (bsz)
Gbelce (st)
Geňa (ład)
Hadovce (po+ład)
Horná Seč (po)
Horná Zlatná (po)
Horný Pial (po)
Hrkovce (po)
Hronovce (po)
Hronské Kľačany (po)
Hul (st)
Hurbanovo (st)
Chľaba (po)
Choča (po)
Chotín (st)
Chrabrany (po)
Ipeľský Sokolec (st)
Ivanka pri Nitre (st)
Jatov (po)
Jelenec (st)
Jelšovce (st)
Jesenské údolie (po)
Kalná nad Hronom (st)
Kamanová (po)
Kamenica nad Hronom (st)
Kameničná (po)
Kameničná zastávka (po)
Kamenín (po)
Kamenný Most nad Hronom (po+ład)
Kapince (st)
Kmeťovo (po)
Kolárovo (st)
Komárno (st)
Komárno Dunaj (ład)
Komárno St.4 (podg)
Komárno škola (po)
Komárno tehelňa (po+ład)
Komárno zastávka (po)
Komárno závody (po)
Komárno zriaďovacia stanica (stt)
Komjatice (st)
Koniarovce (st)
Kováčov (po)
Kozárovce (st)
Kozárovce zastávka (po)
Kozarovská Skala kłm (bsz)
Kráľka (po)
Krušovce (po)
Kubáňovo (po+ład)
Ladice (po)
Lahne (po+ład)
Levice (st)
Lok (st)
Lúčnica nad Žitavou (po)
Ludanice (st)
Ľudovítov (po)
Lužianky (st)
Majer (pe)
Malá Maňa (po+ład)
Malé Ripňany (po+ład)
Malé Zálužie (po)
Maňa (st)
Maňa zastávka (po)
Martinová (po)
Michal nad Žitavou (po)
Mlynárce (po+pe)
Mužla (st)
Mýtna Nová Ves (po)
Neded (st)
Nitra (st)
Nitra Cukrovar cukr. (ład)
Nitra zastávka (po)
Nová Stráž (po+ład)
Nová Ves nad Žitavou (po+ład)
Nová Vieska (po)
Nové Sady (st)
Nové Zámky (st)
Nové Zámky Byt Komfort ciepł. (bsz)
Novofruct mag. (bsz)
Nový Svet (ład)
Okoličná na Ostrove (po)
Ondrochov (po)
Palárikovo (st)
Pastovce (po)
Pial (mij)
Podhájska (st)
Podhorany pri Lužiankach (po+ład)
Pohronský Ruskov (st)
Pozba (po)
Preseľany nad Ipľom (po)
Preseľany nad Nitrou (ład)
Preseľany nad Nitrou zastávka (po)
Pribeta (st)
Radava (po)
Radosna-Kőbánya (ład)
Radošina (st)
Rišňovce (st)
Rúbaň (po)
Sakáloš nákladište (ład)
Slanský Dvor (mij)
Slatina (po+ład)
Sľažany (po+ład)
Slepčany (po)
Slepčany /pôvodná lokalita/ (po)
Strekov (st)
Sudov (ład)
Šahy (st) Zdjęcia
Šaľa (st)
Šarkan (po) Zdjęcia
Štúrovo (st) Zdjęcia
Štúrovo tranzitná skupina (stt)
Šurany (st)
Šurany kopec (po+ład)
Šurany zastávka (po)
Tekovské Lužany (st)
Tekovský Hrádok (po+ład)
Tesárske Mlyňany (po+ład)
Tešedíkovo (po+ład)
Tlmače (po)
Topoľčany (st)
Topoľčianky (podg)
Topoľčianky (po+ład)
Trnovec nad Váhom (st)
Tupá (po+ład)
Tvrdošovce (st)
Uj-Komárom (st)
Úľany nad Žitavou (st)
Veľké Kozmálovce (st)
Veľké Ripňany (st)
Veľký Kýr (po)
Vieska nad Žitavou (po)
Violín (po)
Vlčany (po+ład)
Volkovce (po+ład)
Vráble (st)
Výčapy-Opatovce (po)
Vyškovce nad Ipľom (po)
Zalaba (po)
Zbehy (st)
Zbehy obec (po)
Zemianska Olča (st)
Zlaté Moravce (st)
Zlaté Moravce mesto (po)
Zlaté Moravce závody (po+ład)
Zlaté Moravce-Prílepy (po+ład)
Zlatná na Ostrove (st)
Želiezovce (st)
Žihárec (po+ład)
Žihárec zastávka (po)
Žirany (st)


===== Miejsca historyczne =====
Historické miesto 146/1 (mh)
Historické miesto 149/1 (mh)
Historické miesto 149/2 (mh)
Historické miesto 149/3 (mh)
Historické miesto 149/4 (mh)
Historické miesto 154/1 (mh)
Historické miesto 166/1 (mh)
Historické miesto 166/2 (mh)
Zdjęcia Dron • Zdjęcia Dokumentacja fotograficzna dla 3 z 191 punktów (1,57%)
1,34% (2)
98,66% (147)

Atlas Kolejowy Europy Środkowej • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (42956626 / 17651 / 9731 / 4015 / 10699.04)