polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówNitriansky kraj
Stolica kraju: Nitra • Obywateli: 689.867 • Powierzchnia: 6.343 km2Web: www.unsk.sk

Alfabetyczny spis stacji i przystanków

===== Punkty na linii normalnotorowej =====
Agrochemický podnik Levice roln. (bsz)
Alekšince (st)
Aňala (pe+ład)
And (ład)
Andač (po)
Andač /pôvodná lokalita/ (st)
Bajč (st)
Balvany (po)
Bánov (po+mij)
Behynce (po)
Beša (st)
Bielovce (po)
Bíňa (po+ład)
Bíňa zastávka (po)
Biskupová (po)
Bodza (po)
Branč (po)
Buffa (ład)
Čab-Sila (po)
Čab-Sila zastávka (po)
Čakajovce (po)
Čalovec (po+ład)
Čata (st)
Diakovce (po)
Dolná Seč (po)
Dolné Krškany (po)
Dražovce (po)
Dražovce rampa (ład)
Dvor Oder (mij)
Dvory nad Žitavou (st)
Dyčka (po)
Ferenit bud. (bsz)
Ferona Slovakia met. (bsz)
Gbelce (st)
Geňa (ład)
Hadovce (po+ład)
Historické miesto 147/1 (mh)
Historické miesto 150/1 (mh)
Historické miesto 150/2 (mh)
Historické miesto 150/3 (mh)
Historické miesto 150/4 (mh)
Historické miesto 167/1 (mh)
Historické miesto 167/2 (mh)
Horná Seč (po)
Horná Zlatná (po)
Horný Pial (po)
Hrkovce (po)
Hronovce (po)
Hronské Kľačany (po)
Hul (st)
Hurbanovo (st)
Chľaba (po)
Choča (po)
Chotín (st)
Chrabrany (po)
Ipeľský Sokolec (st)
Ivanka pri Nitre (st)
Jatov (po)
Jelenec (po+ład)
Jelšovce (st)
Jesenské údolie (po)
Kalná nad Hronom (st)
Kamanová (po)
Kamenica nad Hronom (st)
Kameničná (po)
Kameničná-Ostrov (po)
Kamenín (po)
Kamenný Most nad Hronom (po+ład)
Kapince (po+ład)
Kmeťovo (po)
Kolárovo (po+ład)
Komárno (st)
Komárno Dunaj (ład)
Komárno St. 4 (podg)
Komárno škola (po)
Komárno tehelňa (po+ład)
Komárno zastávka (po)
Komárno závody (po)
Komárno zriaďovacia stanica (stt)
Komjatice (st)
Koniarovce (st)
Kováčov (po)
Kozárovce (st)
Kozárovce zastávka (po)
Kozarovská Skala kłm (bsz)
Kráľka (po)
Krušovce (po)
Kubáňovo (po+ład)
Ladice (po)
Lahne (po+ład)
Levice (st)
Lok (st)
Lúčnica nad Žitavou (po)
Ludanice (st)
Ľudovítov (po)
Lužianky (st)
Majer (pe)
Malá Maňa (po+ład)
Malé Ripňany (po+ład)
Malé Zálužie (po)
Maňa (st)
Maňa zastávka (po)
Martinová (po)
Michal nad Žitavou (po)
Mlynárce (po+pe)
Mužla (st)
Mýtna Nová Ves (po)
Neded (po+ład)
Nitra (st)
Nitra Cukrovar cukr. (bsz)
Nitra zastávka (po)
Nová Stráž (po+ład)
Nová Ves nad Žitavou (po+ład)
Nová Vieska (po)
Nové Sady (po+ład)
Nové Zámky (st)
Nové Zámky Byt Komfort ciepł. (bsz)
Novofruct skład. (bsz)
Okoličná na Ostrove (po)
Ondrochov (po)
Palárikovo (st)
Pastovce (st)
Pial (mij)
Podhájska (st)
Podhorany pri Lužiankach (po+ład)
Pohronský Ruskov (st)
Pozba (po)
Preseľany nad Ipľom (po)
Preseľany nad Nitrou (ład)
Preseľany nad Nitrou zastávka (po)
Pribeta (st)
Radava (po)
Radošina (po+ład)
Rišňovce (st)
Rúbaň (po)
Slanský Dvor (mij)
Slatina (po+ład)
Sľažany (po+ład)
Slepčany (po)
Slepčany /pôvodná lokalita/ (po)
Strekov (st)
Svodov (ład)
Šahy (st) Zdjęcia
Šaľa (st)
Šarkan (po) Zdjęcia
Štúrovo (st)
Štúrovo tranzitná skupina (stt)
Šurany (st)
Šurany kopec (po+ład)
Šurany zastávka (po)
Tekovské Lužany (st)
Tekovský Hrádok (st)
Tesárske Mlyňany (po+ład)
Tešedíkovo (po+ład)
Tlmače (po)
Topoľčany (st)
Topoľčianky (po+ład)
Topoľčianky (podg)
Trnovec nad Váhom (st)
Tupá (po+ład)
Tvrdošovce (st)
Uj-Komárom (st)
Úľany nad Žitavou (st)
Veľké Kozmálovce (st)
Veľké Ripňany (po+ład)
Veľký Kýr (po)
Vieska nad Žitavou (po)
Violín (po)
Vlčany (po+ład)
Volkovce (po+ład)
Vráble (st)
Výčapy-Opatovce (po)
Vyškovce nad Ipľom (po)
Zalaba (po)
Zbehy (st)
Zbehy obec (po)
Zemianska Olča (st)
Zlaté Moravce (st)
Zlaté Moravce mesto (po)
Zlaté Moravce závody (po+ład)
Zlaté Moravce-Prílepy (po+ład)
Zlatná na Ostrove (st)
Želiezovce (st)
Žihárec (po+ład)
Žihárec zastávka (po)
Žirany (po+ład)
Zdjęcia Dron • Zdjęcia Dokumentacja fotograficzna dla 2 z 186 punktów (1,08%)

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (18451622 / 8377 / 5262 / 2704 / 6823.82)