polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 133Kb42
Ondrochov

przystanek osobowy (po)

07:17 - 16:44
Km osi

Linie kolejowe:
12
.374
Dawny status punktu:
ład 1876-
Zmiany nazw:
Ondrohó 1876-1911Ondrohópuszta 1911-1919Ondrochov 1919-Ondrochov 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1876.11.01 • StEG
Numer ewidencyjny:
15256-1
GPS / Wysokość:
Lokomotywownia:
-
Budynek:
opuszczony zdewastowany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Nitriansky kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.16 - 07:57:29


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33707846 / 20307 / 17154 / 3538 / 9527.37)