polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówZduńska Wola Karsznice
stacja (st)

↑ 06:29 - ↓ 19:07
↑ 06:27 - ↓ 19:09
Km osi

Linie kolejowe:
168.803

7.092

0.000

Skrót telegraficzny: ZWK
Posterunki ruchu: ZWKA (ex KrA)ZWK11ZWK1 (ex Kr1) • ZWK • ZWKB (ex KrB)ZWK1 (ex ZWK12, ex ZWK2, ex KrZWK3 (ex Kr3)ZWKC (ex KrC)
Zmiany nazw punktu: Karsznice 1930-1943Karschnitz 1943-1944Karschnitz (Wartheland) 1944-1945Karsznice 1945-1950Karsznice Osobowe 1950-1960Karsznice 1960-1975Zduńska Wola Karsznice 1975-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1930. • PKP
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
nieużywana zdewastowana
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
rozebrany
Perony / krawędzie:
3 / 5
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo łódzkie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.03.11 - 00:12

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (14646222 / 22508 / 39096 / 2497 / 5865.53)