polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychZduńska Wola Karsznice
stacja (st)

☀ ↑ 06:34 - ↓ 18:38
☀ ↑ 06:36 - ↓ 18:35
Km osi

Linie kolejowe:
168
.80
7
.09
0
.00
Skrót telegraficzny: ZWK
Posterunki ruchu: KrAZWKA (ex KrA)KrA1ZWK11 (ex Kr21)ZWK1 (ex Kr1) • ZWK • ZWK1 (ex ZWK12, ex ZWK2, ex KrZWKB (ex Kr)ZWK3 (ex Kr3)ZWKC (ex KrE)
Zmiany nazw punktu:
Karsznice 1930-1943Karschnitz 1943-1944Karschnitz (Wartheland) 1944-1945Karsznice 1945-1950Karsznice Osobowe 1950-1960Karsznice 1960-1975Zduńska Wola Karsznice 1975-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1930. • PKP
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
nieużywana zdewastowana
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
rozebrany
Perony / krawędzie:
3 / 5
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo łódzkie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.08.21 - 20:56:53


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23941560 / 13691 / 11798 / 3040 / 7875.51)