polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychSiedlce Łaskie
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 06:34 - ↓ 18:38
☀ ↑ 06:36 - ↓ 18:35
Km osi

Linie kolejowe:
152
.91
Zmiany nazw punktu:
Sielce 1930-1939Holzendorf 1939-1945Sielce 1945-1966Siedlce Łaskie 1966-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1930 • PKP
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2012.12.08
Data zamknięcia:
2012.12.08
Data likwidacji:
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+pe
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Przystanek osobowy został uruchomiony w 1950 roku przy istniejącym wcześniej posterunku blokowym. Posterunek odstępowy zamknięto na początku lat dziewięćdziesiątych. Budynek nastawni zburzono w 2002 roku.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo łódzkie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.10.24 - 22:52:22


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23941079 / 13691 / 11317 / 3040 / 7875.35)