polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 132Jb42
Palárikovo

stacja (st)

05:00 - 20:44
Km osi

Linie kolejowe:
135
.401
0
.000
Zmiany nazw:
Tót-Megyer 1850-1918Slovenský Meder 1945-1949Palárikovo 1949-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1850.12.16 • CkDÁ
Numer ewidencyjny:
13416
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
4 / 4
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Nitriansky kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.01.01 - 23:14:02


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (29049621 / 30328 / 20822 / 3327 / 8731.48)