polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 175Pb46
Lahne

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

06:38 - 17:23
Km osi
Linie kolejowe:
4.652
164a Lužianky - Čab-Sila
 
Zmiany nazw:
Lehenypuszta 1909-1912Nagylehény 1912-1919Laheň 1919-1927Lahne 1927-1943
Otwarcie, kolej pierwotna:
1909.11.26 • ČSD
Data zamknięcia:
1943
Data likwidacji:
1943
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Agrochemický podnik Levice (bsz)Alekšince (st)Andač (po)Andač /pôvodná lokalita/ (st)Biskupová (po)Čab-Sila (po)Čab-Sila zastávka (po)Čakajovce (po)Dražovce (po)Dražovce rampa (ład)Dvor Oder (mij)Ferenit (bsz)Jelšovce (st)Kapince (st)Lužianky (st)Malé Ripňany (po+ład)Malé Zálužie (po)Mlynárce (po+pe)Nitra (st)Nitra Cukrovar (ład)Nitra zastávka (po)Nové Sady (st)Výčapy-Opatovce (po)Zbehy (st)Zbehy obec (po)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Nitriansky kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.06.27 - 23:55:46


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (40967573 / 18686 / 8446 / 3927 / 10432.28)