polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 131Jb41
Nitra
stacja (st)

↑ 05:08 - ↓ 20:19
↑ 05:07 - ↓ 20:21
Km osi

Linie kolejowe:
33.705

Zmiany nazw punktu:
Nyitra 1876-1918Nitra 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1876.11.19 • StEG
Numer ewidencyjny:
15306
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
4 / 4
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Nitriansky kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.13 - 20:56:10

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (21570958 / 18287 / 2343 / 2912 / 7407.61)