polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 133Lb43
Strekov

stacja (st)

07:21 - 16:38
Km osi

Linie kolejowe:
165
.420
Dawny status punktu:
po 1872-1872st 1872-2023
Zmiany nazw:
Kürt 1872-1919Kürt 1919-1925Kerť 1925-Kerť 1945-1949Strekov 1949-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.02.20 • SöStB
Numer ewidencyjny:
13466-8
GPS / Wysokość:
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 3
Rampa:
czołowo-boczna
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
zamknięty w dobrym stanie
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Nitriansky kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.16 - 00:24:54


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33619387 / 38038 / 12060 / 3534 / 9513.13)