polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychNógrád vármegye

Państwo: Magyarország • Stolica jedn. administracyjnej: Salgótarján • Powierzchnia: 2.546 km2

Alfabetyczny spis stacji i przystanków

===== Punkty na linii normalnotorowej =====
Drégelypalánk (st) Zdjęcia
Hont (po) Zdjęcia
Ipolytarnóc (st) Zdjęcia
Litke (po) Zdjęcia
Nógrádszakál (st) Zdjęcia
Ráróspuszta (po) Zdjęcia
Somoskőújfalu (st) Zdjęcia
Zdjęcia Dron • Zdjęcia Dokumentacja fotograficzna dla 7 z 7 punktów

100,00% (6)
0,00% (0)

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (42346201 / 17720 / 246 / 3986 / 10623.73)