polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychVaraždinska županija

Państwo: Hrvatska • Stolica jedn. administracyjnej: Varaždin • Powierzchnia: 1.262 km2

Alfabetyczny spis stacji i przystanków

===== Punkty na linii normalnotorowej =====
Cerje Tužno (st)
Čukovec (po)
Ivanec (st)
Jalžabet (st)
Krušljevec (po)
Kuljevčica (po)
Lepoglava (st)
Ludbreg (st)
Mađarevo (po)
Martijanec (po)
Novakovec (po)
Novi Marof (st)
Podrute (po)
Stažnjevec (po)
Sveti Ilija (po)
Turčin (st)
Varaždin (st)
Vidovec (po)
Zbelava (po)
Zdjęcia Dron • Zdjęcia Dokumentacja fotograficzna dla 0 z 19 punktów (0,00%)
0,00% (0)
100,00% (19)

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (42345774 / 21962 / 17539 / 3985 / 10626.29)