polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychKarlovačka županija

Państwo: Hrvatska • Stolica jedn. administracyjnej: Karlovac • Powierzchnia: 3.626 km2

Alfabetyczny spis stacji i przystanków

===== Punkty na linii normalnotorowej =====
Belavići (po)
Blata (st)
Brlog Grad (po)
Bubnjarci (po)
Donje Dubrave (po)
Draganići (st)
Duga Resa (st)
Generalski Stol (st)
Gornje Dubrave (st)
Gornji Zvečaj (po)
Josipdol (st)
Kamanje (st)
Karlovac (st)
Karlovac Centar (po)
Košare (po)
Krpelj (podg)
Kukača (st)
Latin (po)
Lazina (po)
Lička Jesenica (st)
Lički Podhum (po)
Mahično (st)
Mrzlo Polje (st)
Ogulin (st)
Ogulinski Hreljin (po+mij)
Orlovac (po)
Oštarije (st)
Oštarije-Ravnice (po)
Ozalj (st)
Plaški (st)
Rečica (po)
Skakavac (st)
Šušnjevo Selo (po)
Tounj (po+ład)
Udbina-Sjeničak (po)
Utinja (st)
Utinja-Vrelo (po)
Vojnić (st)
Vojnovac (po)
Zaluka (po+ład)
Zorkovac (po)
Zvečaj (st)


===== Tunele kolejowe =====
Jesenica (tunel)
Ozalj (tunel)
Pelegrin (tunel)
Plaška Glava (tunel)
Plavča Draga (tunel)
Vera (tunel)
Vojnovac (tunel)
Zaluka (tunel)
Zrinjski (tunel)
Zdjęcia Dron • Zdjęcia Dokumentacja fotograficzna dla 0 z 51 punktów (0,00%)
0,00% (0)
100,00% (35)

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (42346730 / 17720 / 775 / 3986 / 10623.87)