polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 092Na30
Praha-Žižkov

ładownia (ład)

07:03 - 18:41
Km osi

Linie kolejowe:
3
.300
Zmiany nazw:
Praha-Žižkov 1936-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
1936.03.01 • ČSD
Data zamknięcia:
2016.02.01
Data likwidacji:
-
Numer ewidencyjny:
57326
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
stt
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Hlavní město Praha
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2020.12.10 - 00:23:17


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (31039083 / 21023 / 424 / 3412 / 9097.03)