polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowych944 Praha-Libeň - Praha-Vítkov
Archiwalny rozkład jazdy - 1951/1952 ZIMA: 1 Česká Třebová - Kolín (- Praha)1a Místní doprava Kolín - Praha
Otwarcie ruchu 1926.05.16 Praha-Libeň - Praha-Vítkov (ČSD)
Elektryfikacja 1928.05.15 Praha-Libeň - Praha-Vítkov (ČSD) [1500Vss] 1962.05.15 Praha-Libeň - Praha-Vítkov (ČSD) [3000Vss]
Likwidacja linii 2008.09.01 Praha-Libeň - Praha-Vítkov (SŽDC)
km osirodzajm.npmpunktpozostałe linie 


0.000st (zs)210 Praha-Libeň Zdjęcia304941971972978 


1.810podg220 Praha-Vítkov512a 


Ostatnia edycja strony: 2021.08.10 - 22:06:18

Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24023038 / 26460 / 847 / 3045 / 7889.34)