polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 089Ha30
Kožlany
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 06:55 - ↓ 19:02
☀ ↑ 06:56 - ↓ 18:59
Km osi

Linie kolejowe:
24
.621
Zmiany nazw punktu:
Koschlan / Kožlany 1939-1945Kožlany 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1899.07.09 • KkStB
Numer ewidencyjny:
76245
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+ład
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.09 - 18:08:21


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23927224 / 13572 / 11153 / 3039 / 7873.39)