polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowych2016 Bogoria - Iwaniska
♦♦♦♦ Jędrzejowska Kolej Wąskotorowa ♦♦♦♦
Otwarcie ruchu 1916.12.20 Bogoria - Iwaniska (HF)
Zmiana prześwitu 1953.11.07 Bogoria - Iwaniska (PKP) [600mm/750mm]
Zawieszenie ruchu 1959 Bogoria - Iwaniska (PKP)
Likwidacja linii 1959 Bogoria - Iwaniska (PKP)
Inne informacje:Linia poza ewidencją PKP PLK
Szerokość toru:750mm
km osirodzajm.npmpunktpozostałe linie 


0.0st265 Bogoria20132017 


3.8po312Przyborowice


10.1po302Łopatno


15.6st260Iwaniska


Ostatnia edycja strony: 2023.03.25 - 20:35:26

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (39378180 / 17976 / 6409 / 3847 / 10236.07)