polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 114Xb36
Studený Potok

stacja (st)

06:23 - 19:02
Km osi

Linie kolejowe:
7
.226
0
.094
Zmiany nazw:
Tarpatak 1895-1919Milbach na Slovensku 1919-1922Studený Potok 1922-1945Studený Potok 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1895.09.01 • TL.m.ž.
Numer ewidencyjny:
14210-9
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 3
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Prešovský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.02.01 - 23:46:16


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34828178 / 18426 / 19770 / 3594 / 9690.64)