polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 075Na26
Blíževedly
stacja (st)

↑ 04:56 - ↓ 21:14
↑ 04:57 - ↓ 21:14
Km osi

Linie kolejowe:
69.468

Zmiany nazw punktu: Bleiswedel 1938-1945Blíževedly 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1898. • ATE
Numer ewidencyjny:
57089
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.06.12 - 23:02

Dokumentacja fotograficzna
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11561756 / 5897 / 4440 / 2222 / 5203.31)