polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychGrzybów
stacja (st)

☀ ↑ 08:32 - ↓ 16:59
☀ ↑ 08:31 - ↓ 17:00
Km osi

Linie kolejowe:
238
.61
39
.81
Skrót telegraficzny: Gb
Posterunki ruchu: Gb1 • Gb
Zmiany nazw:
Grzybów 1969-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
1969. • PKP
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2000.04.02
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
czynne
Z kronikarskiego obowiązku:
Stacja w komunikacji pasażerskiej po raz pierwszy pojawia się od rozkładu jazdy 1972/73 wraz z uruchomieniem pociągów pasażerskich na odcinku Włoszczowice - Grzybów.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2020.04.09 - 21:19:58


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (26030007 / 18076 / 12053 / 3157 / 8245.17)