polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychZinten
stacja (st)

☀ ↑ 04:52 - ↓ 20:37
☀ ↑ 04:54 - ↓ 20:35
Km osi

Linie kolejowe:
87
.420
82
.240
Otwarcie, kolej pierwotna:
1885.07.01 • KPEV
Data zamknięcia:
1945
Data likwidacji:
1945
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
adaptowana do innych celów
Budynek:
brak danych
Obrotnica:
zdemontowana
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
brak danych
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe unieważnione
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    2 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Rossija
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2016.02.20 - 19:09:23


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22985688 / 17939 / 11986 / 2986 / 7697.82)