polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 125Pb39
Budča
automatyczny posterunek odstępowy (odst)

↑ 05:02 - ↓ 20:36
↑ 05:04 - ↓ 20:35
Km osi

Linie kolejowe:
222.212

Zmiany nazw punktu: Budča 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • ČSD
Numer ewidencyjny:
13203
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+pe
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Banskobystrický kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2019.01.13 - 14:55

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (16885774 / 23884 / 6254 / 2606 / 6479.58)