polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 124Lb39
Malé Bielice
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 05:28 - ↓ 20:17
☀ ↑ 05:29 - ↓ 20:15
Km osi

Linie kolejowe:
82
.400
Zmiany nazw punktu:
Kis-Bélicz 1884-1918Malé Bielice 1945-1951
Otwarcie, kolej pierwotna:
1884.08.19 • StEG
Data zamknięcia:
1963.05.16
Data likwidacji:
1963.05.16
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Trenčiansky kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.02.28 - 18:24:32


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23048144 / 15278 / 7071 / 2990 / 7708.41)