polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 136Pc37
Beskid • Бескид

stacja (st)

07:01 - 15:29
Km osi

Linie kolejowe:
1635
.055
1635
.055
Zmiany nazw:
Beskid 1887-1944Бескит 1944-1992Бескид 1992-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
1887.04.05 • kkStB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Україна / Ukraina
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.05.19 - 12:50:25


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (32376578 / 19263 / 22845 / 3474 / 9319.68)