polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 171Bd43
Beskid • Бескид

stacja (st)

07:10 - 15:26
Km osi
Linie kolejowe:
1635.055
204 (Moskva -) Skotarský býv. št. hr. [PL/ČSR] - Čop
1635.055
204b Beskid - Historické miesto 204/4
 
Zmiany nazw:
Beskid 1887-1944Бескит 1944-1992Бескид 1992-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1887.04.05 • kkStB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Beskid I (tunel)Beskid I /starý/ (tunel)Beskid II (tunel)Beskid III (tunel)Beskid III /starý/ (tunel)Beskid IV (tunel)Beskid IV /starý/ (tunel)km 1641 (po)km 58.8 (po)km 67.6 (po)Skotarský (st)Volovec (st)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Україна / Ukraina
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.06.29 - 19:13:17


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (39378090 / 17976 / 6319 / 3847 / 10236.05)