polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 089Fa31
Vranov u Stříbra
przystanek osobowy+mijanka (po+mij)
/ punkt zdalnie sterowany z: Praha CDP (dysp) /

↑ 05:05 - ↓ 21:15
↑ 05:05 - ↓ 21:15
Km osi

Linie kolejowe:
377.914

Otwarcie, kolej pierwotna:
? • ČSD
Numer ewidencyjny:
74875
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.07 - 22:18:43

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22336569 / 27071 / 18428 / 2950 / 7571.72)