polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychZavršje I

tunel

06:14 - 19:53
Km osi

Linie kolejowe:
72
.9

Otwarcie, kolej pierwotna:
1902.12.15 • kkStB
Stan:
używany
GPS:
Kilometraż:
~72.88 km - ~72.92 km
Wysokość:
161 m n.p.m.
Długość obiektu:
35 m
Ilość torów:
0
Istarska županija
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2024.02.26 - 08:08:22


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (42224678 / 42526 / 782 / 3980 / 10609.22)