polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 103Lc29
Bobrówka

stacja (st)

06:29 - 18:07
Km osi

Linie kolejowe:
13
.16
Skrót telegraficzny: Bo
Posterunki ruchu: Bo (d) • Bo1
Zmiany nazw:
Bobrówka 1884-1939Бoбpoвкa 1939-1941Bobrowka 1941-1944Bobrówka 1944-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
1884. • CLB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.03.17 - 12:58:36


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (31048275 / 21023 / 9616 / 3412 / 9099.73)