polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychPrzemyśl Główny
stacja (st)

↑ 05:24 - ↓ 19:29
↑ 05:22 - ↓ 19:31
Km osi

Linie kolejowe:
244.33

0.00

0.00

Skrót telegraficzny: Pm
Posterunki ruchu: Pm1 • Pm
Zmiany nazw punktu:
Przemyśl 1860-1939Пepeмышль 1939-1941Russisch Przemysl 1941-1941Przemysl Hauptbahnhof 1941-1944Przemyśl 1944-1948Przemyśl Główny 1948-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1860. • CLB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
nieużywana w stanie dobrym
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
zdemontowana
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
5 / 9
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
wiata nad peronem
Przejście nadziemne:
zlikwidowane (rozebrane)
Z kronikarskiego obowiązku:
Przez kilka miesięcy w 1941 roku (od zaatakowania ZSRR przez Hitlera do zmiany rozkładu jazdy w dniu 6 października) stacja nosiła nazwę Russisch Przemysl.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.04.07 - 20:47:58

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (21163187 / 25865 / 13165 / 2887 / 7330.51)