polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 068Zb24
Suchedniów

stacja (st)

05:37 - 17:49
Km osi

Linie kolejowe:
152
.40
Skrót telegraficzny: Sch
Nastawnie: Sch1 • Sch
Zmiany nazw:
Сухедневъ 1885-1915Suchedniów 1915-1939Suchedniow 1939-1945Suchedniów 1945-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1885. • IDŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
wiata siedziskowa
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Barcza (po)Berezów (odst)Berezów (po)Bliżyn (st)Brzask (po)Bugaj (mij)Ciekoty (bsz)Jędrów (pe)Klonów (bsz)Lipowe Pole (po)Ostojów (pe)Podlasie (pe)Rejów (pe)Skarżysko Kamienna (st)Skarżysko Kamienna Północ (stt)Skarżysko Kamienna SKA (pz)Skarżysko Kościelne (po)Skarżysko Milica (po)Skarżysko Wschodnie (podg)Skarżysko Zachodnie (po)Suchedniów Północny (po+pe)Występa (pe)Łączna (st)Łyżwy (pe)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.11.08 - 18:14:41


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34636248 / 29804 / 14482 / 3586 / 9658.74)