polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówHistorické miesto 157/1
miejsce historyczne (mh)

↑ 04:46 - ↓ 20:32
↑ 04:46 - ↓ 20:33
Km osi

Linie kolejowe:
~6.200

7.088

Otwarcie, kolej pierwotna:
1940.02.15 • ČSD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Banskobystrický kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.03.20 - 23:33

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (16140528 / 18108 / 12499 / 2564 / 6295.06)