polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 128Fc37
Nižný Hrabovec
stacja (st)

↑ 05:08 - ↓ 19:50
↑ 05:07 - ↓ 19:52
Km osi

Linie kolejowe:
7.370

Zmiany nazw punktu:
Nižný Hrabovec 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1943.11.05 • DRG
Numer ewidencyjny:
15990
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Prešovský kraj
Położenie GPS
Quick Start - LeafletOstatnia edycja strony: 2020.12.12 - 09:55:53

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (21372995 / 13866 / 12084 / 2900 / 7370.00)