polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 122Cb39
Moravský Svätý Ján
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 05:29 - ↓ 20:26
☀ ↑ 05:31 - ↓ 20:25
Km osi

Linie kolejowe:
42
.118
Zmiany nazw punktu:
Morva Szent János megállóhely 1891-1919Moravské Sväté Jány 1919-1935Moravský Svätý Ján 1935-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1891.10.27 • StEG
Numer ewidencyjny:
13056
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Trnavský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.07.14 - 08:34:01


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22997304 / 18036 / 5566 / 2987 / 7699.13)