polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychChyrów • Хирів

stacja (st)

07:17 - 15:24
Km osi
Linie kolejowe:
35.350
102 Niżankowice - Chyrów
35.350
102sz Нижанковичі - Хирів
175.720
108 Starzawa - Chyrów
101.300
108sz Хирів - Старява
 
Zmiany nazw:
Chyrów 1872-1939Chirow 1939-1941Chyrow 1941-1944Хыров 1944-1991Хирів 1992-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.05.13 • EUGE
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 4
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Dobromil (po+ład)Nowe Miasto (po)Posada Chyrowska (st)Starzawa (st)Боневичi (po)Борщeвичi (po)Зарічне (po)Рожеве (po)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Україна / Ukraina
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.04 - 19:44:07


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (39401138 / 18344 / 11023 / 3848 / 10239.38)