polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychHistorické místo 720/1

miejsce historyczne (mh)

07:06 - 18:59
Km osi

Linie kolejowe:
~14
.09
~14
.09
Otwarcie, właściciel:
1906.09.18 • kkStB
GPS:
Inne informacje:
Zmiana przebiegu linii związana z budową nowej stacji w Hranice v Čechách i budową przejścia granicznego do Niemiec.
Karlovarský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2021.10.12 - 23:39:01


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (38198559 / 26309 / 3893 / 3773 / 10124.19)