polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 076Va26
Hradský
tunel (tunel)

↑ 04:49 - ↓ 21:09
↑ 04:49 - ↓ 21:09
Km osi

Linie kolejowe:
15.512 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1899.12.07 • soukr.m.dr.
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Hradský
Wysokość:
430 m n.p.m.
Kilometraż:
15.453 km - 15.571 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
118 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.06.09 - 12:01

Dokumentacja fotograficzna
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11504617 / 8754 / 4887 / 2214 / 5196.30)