polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówPitín AHr
automatyczny posterunek odstępowy (odst)
/ punkt zdalnie sterowany z: Přerov CDP (dysp) /

↑ 08:21 - ↓ 16:51
↑ 08:22 - ↓ 16:50
Km osi

Linie kolejowe:
137.342

Otwarcie, kolej pierwotna:
1990 • ČD
Numer ewidencyjny:
36077
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Zlínský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2018.02.09 - 07:42:46

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (18874752 / 20240 / 207 / 2741 / 6886.08)