polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 119Ed31
Żużel • Жужеляни

przystanek osobowy (po)

07:09 - 15:17
Km osi
Linie kolejowe:
109.5
1sz Львів - Червоноград
Skrót telegraficzny: [Zl]  
Zmiany nazw:
Żużel 1884-1939Жужел 1939-1941Zuzel 1941-1944Żużel 1944-1951Жужеляни 1951-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1884.07.06 • kkStB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Bełz (st)Ostrów k/Sokala (po+ład)Домініки (po)Заболоття (po)Муроване (po)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Україна / Ukraina
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.08.25 - 20:47:45


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (39295735 / 19529 / 3630 / 3842 / 10227.94)