polski český Deutsch

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 119Ed31
Żużel • Жужеляни

przystanek osobowy (po)

04:42 - 20:18
0.0°C • 0.0 km/h
Km osi
Linie kolejowe:
109.5
1sz Львів - Червоноград
Skrót telegraficzny: [Zl]  
Zmiany nazw:
Żużel 1884-1939Жужел 1939-1941Zuzel 1941-1944Żużel 1944-1951Жужеляни 1951-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1884.07.06 • kkStB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Sprzedaż biletów:
kasa biletowa zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Bełz (st) [2.68 km]Ostrów k/Sokala (po+ład) [7.41 km]Домініки (po) [9.39 km]Заболоття (po) [4.99 km]Муроване (po) [3.92 km]
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Україна / Ukraina
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.08.25 - 20:47:45


Atlas Kolejowy Europy Środkowej • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (44744496 / 26621 / 27865 / 4073 / 10985.64)