polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 101Dc32
Jasło

stacja (st)

06:59 - 16:37
Km osi

Linie kolejowe:
70
.14
45
.82
Skrót telegraficzny: Js
Nastawnie: Js1 • Js
Zmiany nazw:
Jasło 1884-1939Jaslo 1939-1945Jasło 1945-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1884. • GT
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 3
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
wiata siedziskowa
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Pierwotny budynek został zburzony w 1945 roku przez wycofujące się wojska niemieckie. Dopiero pod koniec 1945 roku zbudowano barak mieszczący poczekalnię dla podróżnych, kasy biletowe, biuro zawiadowcy stacji i dyspozytornię drużyn konduktorskich. Posterunek dyżurnego ruchu znajdował się w ciasnej komórce na peronie. Obecny budynek został odbudowany w latach 1959-60.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.03.08 - 09:25:03


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33834365 / 26675 / 23350 / 3544 / 9546.94)