polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychHuta Szkła Krosno

bocznica szlakowa (bsz)

06:23 - 18:52
Km osi

Linie kolejowe:
70
.03
Otwarcie, kolej pierwotna:
1892 • kkStB
Data zamknięcia:
?
Data likwidacji:
?
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Bocznica szlakowa Huty Szkła Gospodarczego IRENA S.A. Od 2010 roku zakład w upadłości. Bocznica została rozebrana. Pozostały tylko zabudowane rozjazdy i żeberko.
Punkty w pobliżu:
Cegielnia Polanka (bsz)Frysztak (st)Jedlicze (st)Jedlicze Męcinka (po)Krosno (st)Krosno Miasto (po)Krosno Polanka (po)Krosno Turaszówka (po)Leonowo II (ład)Milcza (po)Przybówka (po+mij)Targowiska (st)Widacz (po)Wojaszówka (po)Wróblik Szlachecki (st)ZPRE Jedlicze (bsz)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.02.06 - 12:21:35


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34745585 / 12772 / 2889 / 3591 / 9675.74)