polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 101Fc32
Krosno Miasto

przystanek osobowy (po)

06:23 - 18:52
Km osi

Linie kolejowe:
70
.50
Zmiany nazw:
Krosno Miasto 1960-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1960 • PKP
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Cegielnia Polanka (bsz)Huta Szkła Krosno (bsz)Jedlicze (st)Jedlicze Męcinka (po)Krosno (st)Krosno Polanka (po)Krosno Turaszówka (po)Leonowo II (ład)Milcza (po)Przybówka (po+mij)Targowiska (st)Widacz (po)Wojaszówka (po)Wróblik Szlachecki (st)ZPRE Jedlicze (bsz)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.03.08 - 09:27:11


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34745508 / 12772 / 2812 / 3591 / 9675.72)